ГЕРБ предлага комисията по хазарта да стане държавна агенция

0
18
Източник: БГНЕС

ГЕРБ предлага комисията по хазарта да се трансформира в държавна агенция на подчинение на Министерския съвет. Това става ясно от законопроект, подписан от депутати от парламентарната група от партията.

Също така с промените в Закона за хазарта, предлагани от ГЕРБ, се разширява видът на хазартните игри, които може да организира спортният тотализатор.

Част от новите предложения, които отново няма да бъдат подложени на обществено обсъждане, защото отново се внасят не от МС, а от група депутати по познатия от 2014 г. начин:

Чл. 16 (1) Държавната политика в областта на хазарта и държавният надзор върху хазарта и свързаните с него дейности се осъществяват от председателя на Държавната агенция по хазарта, който е специализиран орган към Министерския съвет.

(2) При осъществяване на своите правомощия председателят се подпомага от заместник-председател.

Чл.19 (5) Лицата по ал.1 (председателят и заместник-председателят на ДАХ)са длъжни да не разгласяват обстоятелства и факти, сатнали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения по този закон, освен по писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено в закон. Лицата подписват декларация по образец, в която изрично се посочва и отговорността им. Сред вносителите, подписали законопроекта и мотивите, е и Менда Стоянова, която обаче не е подписала писмото, с което се внася законопроекта.

КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Добавете името си тук