Отбелязваме Деня на Земята

0
10

На 22 април 2020 г. Денят на Земята отбелязва своята 50-та годишнина. Тазгодишната тема на кампанията е “Действия срещу изменението на климата – огромното предизвикателство на нашето съвремие”, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Изменението на климата е предизвикателство за бъдещето на човечеството и за функционирането на животоподдържащите системи, които правят света ни обитаем. Тази година отбелязването става в условията на извънредни мерки заради епидемията от коронавирус. Това е и една от причините EARTHRISE (глобалното движение за изменение на климата, водено от младежки климатични групи в координация с Earth Day Network – глобалния организатор на Деня на Земята) да постави нов глобален стандарт за Деня на Земята 2020 г. „Време е за смели, креативни и иновативни решения. Това изисква действия на всички нива – от бизнеса до местните власти и правителствата. Всеки отделен човек също има реално влияние и сила като потребител, избирател и член на общност в името на промяната. Светът се нуждае от нас и нашите действия. Дори оставайки вкъщи и поддържайки социално дистанциране, все още можем да упражним нашата отговорност да действаме в полза на околната среда. Независимо къде се намираме, ние можем да направим промяната!“, призовават от МОСВ.

За пръв път Ден на Земята се отбелязва официално на 22.04.1970 година в САЩ и Канада. През 1990 година празника на нашата планета е обявен за международен. В проявите на Първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ.
Деня на земята е нерелигиозен празник, отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазването на Земята и съхраняването на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.


България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Earth day. В международния организационен комитет за честването на Деня на Земята България е представена от Благовест Сендов. Той сформира Национален комитет. На призива за отбелязването на Деня се отзовават хиляди българи и денят се чества с разнообразни прояви, посветени на опазването на околната среда. На 22.04.1992 година президентът на Република България Желю Желев подписва клетва в името на Земята. През същата година над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околна среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 година. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по–чиста и здравословна околна среда, за съхраняване живота на планетата.
По целия свят човешката дейност води до унищожаване или бързо намаляване на популациите на растения и диви животни. Видовете изчезват и местообитанията се свиват. Голямото разнообразие от живи същества на дадено място, било то в малък поток, в пустиня, в гора, в океаните или в цялата планета, също е известно като биоразнообразие. А биоразнообразието намалява по-бързо от всякога. Биоразнообразието е измерване на разнообразието на живот в дадена екосистема. Биоразнообразие е регион, в който живеят много различни видове. Биоразнообразието е ключова мярка за цялостното здраве и благосъстояние на екосистемата. Ако този проблем продължи, той ще има общо отрицателно въздействие върху способността на планетата да поддържа живота, включително човешкия живот.
Всички живи същества имат присъща стойност, но също служат на определена цел и играят роля в мрежата на живота. Всеки вид е от решаващо значение за производството на ключови екосистемни услуги, които са необходими за поддържането на целия живот на Земята. Например производството на храна, вода и чист въздух; контролът на климата и болестите; подкрепа на цикъла на хранителните вещества и производството на кислород; Само с подкрепата на много повече хора ще обърнем приливите и ще предотвратим по-нататъшни изчезвания.

Мрежата за Деня на Земята полага усилия, за да ангажира хора, институции, предприятия и училища по света, за да определят етичните насоки, които трябва да информират за нашите взаимоотношения с други живи същества. Хората постоянно вземат решения, които влияят върху други живи същества. Какви са етичните параметри, които трябва да вземем предвид при вземането на тези решения? От вземането на решение как да се контролират живите същества, които наричаме вредители, до закупуването на продукти от други животни, до приемането на дивата природа като домашни любимци, до развитието и унищожаването на естествените местообитания – всички тези дейности предполагат някои компромиси между защитата на видовете и икономическото развитие. Етично насочване на тези компромиси ще определи оцеляването на други видове, докато хората продължават да процъфтяват на тази планета. Този инструментариум има за цел да накара учениците да участват в разговор, като се запознаят с проблемите, които засягат други видове, как тези проблеми произтичат от взаимодействия с хора или човешка дейност, етичните въпроси, които хората трябва да преговарят при вземането на ежедневни решения и действията можем да предприемем, за да предотвратим бързото изчезване на цели популации от други видове.
Заедно можем да работим за защитата на нашите видове! Защото „в крайна сметка ще съхраним само онова, което обичаме, ще обичаме само това, което разбираме, и ще разберем само това, което ни е научено!”

КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Добавете името си тук