Безлихвените заеми за граждани, засегнати от кризата, тръгват втората половина на април

0
12

До средата на месец април се очаква да приключи процедурата по увеличение на капитала на Българска банка за развитие със 700 млн. лева, което ще позволи да се стартират двете програми за подпомагане на гражданите и на бизнеса в борбата им с последствията от кризата. Това заяви главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев на специална пресконференция, пише news.bg. Той уточни, че правителството отпуска целево 500 млн. лева за увеличение на капитала, които да дадат възможност на ББР да предоставя гаранции по банкови кредити, и още 200 млн. лева, които да й позволят да рефинансира търговските банки за отпускане на заеми до 1500 лева на месец на граждани, загубили работата си.
Изпълнителният директор на банката Николай Димитров каза, че това увеличение на капитала мултиплицира многократно възможностите на банката. При 200 млн. лева целево увеличение на капитала ББР ще може целево да рефинансира търговските банки с повече от 1 млрд. лева, които те да отпуснат като безлихвени заеми на гражданите, загубили работата си заради кризата, породена от коронавируса.
Мениджмънтът на ББР уточни, че за момента се предвижда гражданите да могат да теглят до 4500 лева – по 1500 лева за трите месеца на кризата от началото на март до края на месец май. Стоян Мавродиев заяви, че засега се предвижда заемите да са двугодишни, с гратисен период от шест месеца до една година, но потвърди, че се обмисля и възможността те да са петгодишни с до три години гратисен период.
Мениджърите на ББР заявиха, че банката ще се включи в общата схема за мораториум върху плащанията по заемите, които Асоциацията на банките договаря. “Очаквам тези дни схемата да бъде окончателно уточнена и одобрена от БНБ. Ние ще я ползваме, защото имаме клиенти, на които директно сме отпуснали кредити и те също имат право да се възползват от улесненията на мораториума”, каза Мавродиев.

Ще припомним, че въпросният мораториум ще отложи дължимите за определен период от време плащания по вече отпуснати заеми. Предполага се, че ще става дума за плащанията за периода от началото на март 2020-та до края на годината. Отложените суми няма да се опрощават, а ще се натрупват към общата сума на кредита. След приключването на мораториума длъжникът ще договаря с банката кредитор нова схема за погасяване на общата сума по заема, която трябва да погаси. Това облекчение ще важи само за длъжници, които към март 2020-та нямат просрочия по кредитите си, а размерът на плащането, което ще бъде отложено ще зависи от желанието на длъжника.
От ББР заявиха, че предлагат и нова програма за предоставяне на микрокредити, която е извън обхвата на увеличението на капитала със 700 млн. лева. Става дума за лихвени заеми до 48800 лева, по които единственото обезпечение ще бъде поръчителство.

КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Добавете името си тук