За нас

Кои сме ние

STV.BG е създадена от група ентусиазирани журналисти с дългогодишен опит в медиите, рекламата и връзки с обществеността с цел да се върне нормалността и обективността в българската журналистиката и начина, по който българинът получава тази изключително важна стока – ИНФОРМАЦИЯТА.

 

Мисията на STV.BG e да създаде активен и обективен диалог и да наложи нов модел на работа и взаимодействие между медиите, институциите и гражданското общество в България.

STV.BG e независима от икономическите и политическите влияния в България медия, която осигурява свобода на словото, плурализъм, обективност и съпоставимост на гледните точки.

STV.BG се ангажира да развива и утвърждава професионалните и етичните стандарти, да насърчава толерантността, добрите практики, гражданските свободи, както и отговорното отношение към културните и историческите ценности, обичаите и традициите на всички български граждани.

Чрез своята дейност като медия STV.BG подкрепя обществената мисия, науката, културата, образованието и спорта.

STV.BG насочва приоритетно внимание към семейството, младите и към хората с увреждания и подкрепя и защитава интересите на всички социални и възрастови групи в България.

Защото не са тайна два факта:

Първият е, че информацията е от първостепенна важност за всеки индивид от хилядолетия. Информацията контролира поведението на обществото, води до вземане на лични и колективни решения, а от там и до еволюция. 

Вторият факт е, че живеем във време на тотална медийно пренасищане, на засипване и дори съсипване на ежедневието ни с водопади от информация, в които трудно можем да отсеем фактите от манипулацията. STV.BG обаче, стои встрани от този водопад и в него няма да прочетете „жълтении“ и „кафяви“ статии, публикувани само и само да се трупат гледания и четения, жертвайки доброто име на обектите на анализ и на самата медия. 

STV.BG е пристан на различните мнения. Тук говорят хората, на които така наречените големи медии не дават думата. Тук има хора с диаметрално различни позиции, но важното е, че имате възможност да ги чуете и да ги видите. В STV.BG ще чуете доводи и изложения и ще бъдете свидетели на интелектуални спорове. А през Вашия поглед ще може да отсеете коя позиция да подкрепите или отречете.

Това за STV.BG именно е връщането към нормалността в журналистиката и медийната среда в България – даването на глътка въздух на плурализма, който е в основата на истинската и безпристрастната журналистика. 

STV.BG не спестява нищо, но тук няма да видите показване на „долни гащи“ и „мръсно бельо“, няма да видите компроматни схеми, нито просташки обвинения. STV.BG е зона забранена за тези „модерни” течения.

За разлика от много други медии в STV.BG има място за много духовност, наука, култура и образование. Ние се грижим за ДУШАТА, която отдавна не е атрактивна за останалите медии, но без нея сме нищо и като хора, и като нация.

Екипът на STV.BG е родолюбив в истинския смисъл на думата, а не в наложения „патриотарски” модел, защото при нас в центъра е БЪЛГАРИНЪТ.

Идва ново време, а STV.BG поставя началото му!